Träna till test

Nationella prov i SFI kommer från Skolverket. Testen finns för SFI-kurs B, C och D. D-kursen är den sista kursen på SFI.

Många elever frågar oss lärare: Vad kommer på SFI-provet? Vad ska jag studera till ett SFI-test?

Vi lärare kan inte svara, för vi vet inte! Nationella prov ska testa ditt språk på alla sätt: läsa, skriva, höra och prata. Ett språk är stort, och därför är svaret på VAD du ska studera inte så lätt. Det vi lärare kan göra är att rekommendera hur du kan studera.

Träna på att skriva. Det är viktigt att du förstår hur man exempelvis skriver e-post, vykort, brev, meddelande, formellt brev.

Det är inte bara viktigt att veta formen på de olika texterna, utan också att du kan vara din egen lärare. Här kommer dina grammatikkunskaper in. Du får inte ett grammatiktest med specifika grammatikfrågor på nationella prov i SFI, men du måste visa att du förstår svensk grammatik när du skriver dina texter och svarar på frågor i testet. Skriv din text, läs den sedan som en lärare. Försök att tänka på grammatiken när du läser ditt eget språk!

Det är viktigt att visa att du kan skriva olika typer av texter, men det är också viktigt att du kan känna igen olika typer av texter när du läser. En kategori av texter kallas för en genre. Exempel på olika genrer är: nyhetsartikel, recept, instruktion, novell, brev…

Träna läsförståelse hela tiden när du studerar. Det är en ganska lång process att bygga upp sin läsförståelse, men genom läsning blir ditt ordförråd och din förståelse större och säkrare.

    Träna läs- och hörförståelse

    Följande material förutsätter tillgång till böckerna "Träna till test B" och "Träna till test C" som kan köpas från Sanoma Utbildning på nätet:  1. Facit till Träna till test - SFI B
  2. Lyssna på mp3 filer till "Träna till test - SFI B"

International keyborad
international keyboard

international keyboard

Verbböjning:

Skriv infinitivform!

Tyda

mm

mm

mm