Allmän info om SFI

mm


Kursplan, kunskapskrav och bedömningsmatriser


Studievägar inom SFI mm
Utbildning i svenska för invandrare - Kursplan och kommentarer mm
Skolverkets kursplan för SFI mm
Skolverkets kursplan på olika språk - SFI mm
Skolverkets kunskapskrav - SFI mm
Skolverkets sida om nationella prov mm
Allmän information om nationella slutprov mm
Information om nationella slutprov från institutionen för språkdidaktik mm
Information till elever om de nationella slutproven mm
Gamla nationella prov mm
Betygssmall - Kurs C mm  mm
Vad är genrepedagogik? mm
Cirkelmodellen-1 mm
Cirkelmodellen-2 mm
Genrebaserad undervisning som pedagogiskt utvecklingsarbete mm
Funktionell grammatik för textarbete i skolan mm
Genrepedagogiskt arbete i att skriva en jobbansökan i en C/D-grupp i SFI mm
Språklära mm
Genrer inom SFI mm
mm