Grammatik

Ämne Ladda ner
Satslära, ordföljd, och huvudsats & bisats med arabisk översättning av viktiga rubriker mm
Vad är verb? mm
Verbgrupper och verbövningar mm
Pronomen mm
Arbeta med förkortningar mm
Verbets former mm
Svensk grammatik - ordklasser mm
Formlära och satslära mm
Satsadverbial på rätt plats mm
Tidsprepositioner mm
Svenskans verbsystem mm
Grammatikövningar mm
Svensk minigrammatik mm
Svensk grammatik ordklasser mm
Adjektivets komparation mm   mm
Ordklasser mm
Lärarhandledning SAFIR mm
Lärarhandledning Digitalaspåret mm
En lista på vanliga verb och dess grupptillhörighet mm
En lista på vanliga verb med engelsk översättning mm
Vergrupper mm
Svenska språkets struktur -1 mm
Svenska språkets struktur -2 mm
Svenska språkets struktur -3 mm
Vad är ordföljd? mm
Svensk ordföljd mm
Huvudsatser och bisatser mm
Ordfoljd bisats-huvudsatschema mm
Ordfoljd bisats mm
Konjunktioner 1 mm
Konjunktioner 2 mm
S-passiv mm
Satsdelar mm
Tempus mm
Substantiv bestämd och obestämd form mm
Substantivets deklinationer mm
Tempus avancerad mm
Relativa pronomen: som mm
Tidsprepositioner i och på mm
Relativa pronomen och adverb mm
Rumsprepositioner mm
Prepositioner vid kroppsdelar mm
Prepositioner mm
Prepositioner vid känslor mm
Sin sitt sina mm
Substantiv: best, obes. och genitiv mm
Substantiv: bestämd och obestämd mm
Användning av "dess" mm
Direkt och indirekt tal mm
Användning av "därför" och "därför att" mm
Adjektiv och substantiv mm
Possessiva pronomen "man" mm
Possessiva pronomen mm
Böjning av "liten" mm
Verbens passiva och aktiva form mm
Transitiva och intransitiva verb mm
Ordklasser mm
Verbgrupper 2 mm
Meningar med "ju...desto" mm
N-ljudet mm
M-ljudet mm
Särskrivningar mm
Bokstavera ditt namn när du ringer mm
Verbets tempus mm
Verbgrupp 1 mm
Verbgrupp 2a mm
Verbgrupp 2b mm
Verbgrupp 3 mm
Verbgrupp 4 mm
Korta svar mm
Ja eller jo mm
Mycket eller många mm
Hårda eller mjuka vokaler mm
Som mm
Substantiv bestämd form mm
Adjektiv speciella former mm
Prepositioner mm
Komparera adjektiv mm


Diverse nätresurser:
 1. Grunderna i svenska språket
 2. Svensk grammatik
 3. Svensk minigrammatik - Fritext
 4. Svenska som andra språk
 5. Institutet för språk och folkminnen
 6. Lathunden GrammaTiken
 7. TT-språket
 8. Enkla språkregler
 9. 100 svenska dialekter
 10. Lyssna på all världens språk
 11. Svenska språkets byggnad
 12. Statistik: hur man läser olika diagram
 13. Lista över förkortningar
 14. Svenska ordspråk
 15. Lista över svenska liknelser
 16. Lista över svenska idiomatiska uttryck
 17. Synonymer
 18. Centrum för lättläst
 19. Språkpodden

Diverse tester:
 1. Inplaceringstest 1
 2. Inplaceringstest 2
 3. Svenska språktest
 4. Test1 i grammatik för B-nivån
 5. Test2 i grammatik för B-nivån
 6. Test3 i grammatik för B-nivån
 7. Test1 i läsförståelse för B-nivån
 8. Test2 i läsförståelse för B-nivån
 9. Prepositionstest
 10. Test i ordkunskap
 11. Prov i svenska grammatik

Övrigt:
 1. Särskrivningar


mm