Bra länkar på arabiska för SFI kurs C:

Ordklasser på arabiska:
http://www.youtube.com/watch?v=O0lVXQTXECc

Sin-sitt-sina på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=_fZikcXqliw

Verbgrupper:
http://www.youtube.com/watch?v=gDbyttmGieM

Att fråga på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=yBD5M6qAA6E

Alfabetet på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=v7BvhPF9Ifs

Adjektiv på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=TAZRk0WbEQE

Skrivregler på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=XRKpSyixktY

Att skriva på sitt andraspråk (svenska- arabiska)
http://www.youtube.com/watch?v=8q2vHsx4C04

Klockan på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=OYszqT_i4Vo

Verbet ÄR på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=9Xys-SiTF_s

Hjälpverb och huvudverb på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=Jo6jdgrRje4

Perfekt på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=lrhsGWnFa0E

Pronomen på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=Fg-eHEOg6MI

 Adverb på svenska-svenska
http://www.youtube.com/watch?v=xtRHWfTLYEI

Substantiv Del 1 på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=Kd1_hhPttpg

Reflexiva pronomen på svenska-svenska
http://www.youtube.com/watch?v=qzFJtUvAvkE

Substantiv Del 2 på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=43ecP9e6qfw

Bisats på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=Hct6FL9s5CU

Bisats på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=Hct6FL9s5CU

Hur ofta? på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=gD8Ty6GlE6w

Siffror och ordningstal på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=a9QVk2SsjjA

 

Prepositioner på svenska-arabiska
http://www.youtube.com/watch?v=vPFYkMZbTsg